Wartość każdego instrumentu pochodnego jest zależna od wartości instrumentu bazowego. Zgodnie z tą zasadą nie trzeba. Continue reading