Towarzyszy społeczeństwom krajów każdego kontynentu, od zarania ich dziejów. Była sumieniem królów,. Continue reading