Prognozy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że do 2020 roku na wydatki związane z R&D w. Continue reading