Najważniejsze ubezpieczenia dla kierowców – jakie są dostępne?

ubezpieczenie

Spis treści

Właścicielom samochodów dedykowany jest cały szereg różnego rodzaju ubezpieczeń. Każdy pojazd musi wprawdzie posiadać ważne ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), jednak dostępny jest także cały szereg polis dodatkowych, takich jak autocasco, assistance, czy NNW. Omawiamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń dla kierowców.

Ubezpieczenie OC samochodu – obowiązkowa polisa

Ubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialności cywilnej jest jedynym ubezpieczeniem, które musi wykupić właściciel pojazdu. Celem polisy jest zabezpieczenie roszczeń osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym. Oznacza to, że ich mienie zniszczone w wyniku zdarzenia (np. samochód) zostanie naprawione z polisy sprawcy wypadku.

Co więcej, polisa ta pokrywa koszty leczenia osób, których stan zdrowia pogorszył się wskutek takiego zdarzenia drogowego. Jednocześnie podkreślamy, że ubezpieczenie OC nie będzie rekompensowało kosztów związanych z remontem pojazdu sprawcy kolizji, ani też nie sfinansuje jego terapii. Wszystko to będzie on opłacał z własnej kieszeni.

Autcasco – dla zabezpieczenia pojazdu

Ratunkiem finansowym dla sprawcy zdarzenia jest nieobowiązkowe ubezpieczenie autocasco. AC pokryje koszty związane z przywróceniem właściwego stanu samochodu, co stanowi duże odciążenie dla jego właściciela. Jednak co do zasady ochrona autocasco jest znacznie większa i obejmuje szereg innych okoliczności.

Polisa ta będzie także rekompensowała straty wynikające z kradzieży samochodu – co niestety wciąż jest częstym procederem. Ponadto, AC zabezpieczy kierowcę przed ewentualnym zniszczeniem pojazdu w wyniku aktów wandalizmu oraz zdarzeń losowych, takich jak pożar czy powódź. Zakres ochrony, jakie oferuje ubezpieczenie samochodu AC, jest więc bardzo szeroki.

Assistance na nieprzewidziane zdarzenia drogowe

Podczas każdej trasy może spotkać kierowcę cały szereg kłopotliwych zdarzeń, takich jak nieoczekiwana awaria samochodu, czy nawet uszkodzenie opony. Niestety standardowe ubezpieczenie OC oraz autocasco nie przewidują ochrony w takiej sytuacji. Aby wówczas otrzymać pomoc, konieczny jest zakup polisy assistance.

Assistance zapewnia szeroko rozumianą pomoc na drodze. Może to być holowanie, dowóz paliwa, wykonanie prostej naprawy na miejscu (np. wymiana opony), czy też naładowanie akumulatora. Co więcej, assistance zapewnia samochód zastępczy, przewóz pasażerów, czy nawet pokrycie kosztów nieoczekiwanego noclegu. To bez wątpienia niezwykle atrakcyjna perspektywa.

Ubezpieczenie NNW – w razie poważnej utraty zdrowia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niestety nie pokrywa kosztów leczenia osoby, która była sprawcą wypadku. Wprawdzie nawet w takiej sytuacji przysługuje jej podstawowa opieka zdrowotna, jednak nie zawsze będzie ona wystarczająca do przywrócenia pełnej sprawności. Na taką okoliczność towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Taka polisa przewiduje wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionych obrażeń, jak i za każdy dzień hospitalizacji. Może ona również pokryć koszty rehabilitacji oraz zakupu sprzętu ortopedycznego. Ponadto, ubezpieczyciel pomoże w zorganizowaniu szybszej wizyty lekarskiej, czy sfinansuje niezbędne konsultacje medyczne. Dla wielu kierowców będzie to interesująca oferta.

Optymalny zakup dodatkowych ubezpieczeń

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców polecamy także przestudiowanie ofert na ubezpieczenia autocasco, assistance, czy NNW. W kompleksowy sposób uzupełniają one zakres ochrony i gwarantują większe bezpieczeństwo podczas wszelkich zdarzeń drogowych. Zachęcamy, aby rozważyć zakup ich wszystkich.

redakcja serwisu

Powiązane artykuły