Sprawdź, gdzie mieszkają najbardziej otwarci Polacy

Gdzie mieszkają najbardziej życzliwi Polacy

Spis treści

Mieszkańcy dużych miast są tolerancyjni wobec odmiennych gustów w społeczeństwie. Z kolei w małych i średnich miastach bardzo ważne są relacje rodzinne. Mieszkańcy wsi natomiast mają duży szacunek do ludzi innych narodowości – to główne wnioski płynące z przeprowadzonych badań opublikowanych w raporcie społecznym „Otwartość Polaków”.

Okazuje się, że to, gdzie mieszkasz ma znaczny wpływ na Twoją postawę wobec innych. Tak wynika z raportu, który przygotowała firma badawcza Neurohm Polska pod mecenatem marki Porta DRZWI. Sprawdźcie, jakie wnioski jeszcze z niego płyną.

Wartości rodzinne

Stereotypowo uważa się, że rodzina i utrzymywanie z nią bliskich relacji jest domeną ludzi mieszkających na wsi. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest. W świetle wyników badań „Otwartość Polaków” wynika, że bardziej o relacje rodzinne dbają mieszkańcy dużych, średnich i małych miast a niżeli osoby mieszkające na wsi. Mimo ich zapewnienia (84%), że są one bardzo ważne, większość nie była pewna swojej odpowiedzi. Natomiast ankietowani zamieszkujący miasta do 200 tys. mieszkańców (85%) wyrazili pełne przekonanie do poglądu, że rodzina jest bardzo ważna. Równie wysoki poziom pewności wykazują mieszkańcy dużych miast (78%).

A co z sąsiadami?

Z badania wynika, że sąsiedzi i znajomi zajmują ważne miejsce w kręgu najbliższych osób wśród mieszkańców wsi oraz małych i średnich miast. Dla nich istotne jest dbanie o relacje z nimi. Inaczej przedstawia się to natomiast wśród osób, które żyją w dużych miastach. Ci nie są tak bardzo otwarci na nawiązywanie z nimi bliższych znajomości. Taką chęć wykazuje zaledwie 59% ankietowanych.

Społeczeństwo i osoby innych narodowości

W badaniu nie zabrakło pytania o stosunek do ogólny stosunek do ludzi, z którymi ankietowanych wiążą bliższe relacje. Najbardziej tolerancyjni w tym temacie okazali się mieszkańcy miast, a szczególnie dużych. To właśnie oni w największym stopniu są otwarci na związki jednopłciowe, a także wykazują duży szacunek do innych narodowości oraz osób wykazujących odmienne gusta w społeczeństwie. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w mniejszych miejscowościach oraz na wsiach. Mimo że podobne zdanie miało 78% ankietowanych, nie byli oni końca pewni swoich deklaracji.

Badanie „Otwartość Polaków” zostało przeprowadzone na grupie 1201 respondentów zróżnicowanych pod względem płci (kobiety stanowiły 51,5%, mężczyźni 48,5%) wieku, wykształcenia oraz zamieszkania. Mowa o miastach małych i średnich – do 200 tys., miastach dużych – powyżej 200 tys. mieszkańców oraz wsiach.

Redakcja

Powiązane artykuły