Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania przepływem gotówki

przeplyw gotowki faktoring

Spis treści

Dla małych firm faktoring często okazuje się najskuteczniejszym narzędziem zarządzania należnościami i przepływem gotówki. Co warto o nim wiedzieć?

Umożliwia on przyspieszenie wpływu środków pieniężnych za zrealizowane transakcje i, co za tym idzie, uniknięcie zatorów płatniczych. Jako że są one dużym zagrożeniem dla firm – zwłaszcza z ograniczonymi zasobami finansowymi – warto przyjrzeć się faktoringowi bliżej. Z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie korzystali jeszcze z tego rozwiązania, przygotowaliśmy poradnik, w którym opisujemy korzyści płynące z faktoringu.

Na czym polega faktoring? Najważniejsze zasady

Faktoring to usługa finansowa polegająca na przeniesieniu wierzytelności na faktora (np. bank lub firmę faktoringową). W ramach faktoringu faktor przejmuje wierzytelności od faktoranta, czyli dostawcy produktów, towarów lub usług. Faktor następnie bierze na siebie ryzyko braku spłaty i odpowiedzialność za podjęcie działań windykacyjnych.

Najważniejszym zastosowaniem faktoringu jest przyspieszenie przepływu gotówki w firmie. Faktorant może sprzedać swoje krótkoterminowe i bezsporne wierzytelności faktorowi przed terminem ich wymagalności. W zamian faktor zobowiązuje się do natychmiastowego przelania środków stanowiących wartość faktury z pominięciem prowizji.

Faktoring – czemu warto go stosować?

Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących małe firmy faktoring ma wiele zalet. Najważniejszą jest z całą pewnością usprawnienie zarządzania przepływem gotówki. Niewielkie przedsiębiorstwa dysponują zwykle ograniczonymi budżetami, a brak spłaty nawet jednej faktury może spowodować powstanie zatorów płatniczych i tym samym problemy w rozliczeniach z innymi kontrahentami lub pracownikami. Dzięki faktoringowi firma może od razu uzyskać środki za sprzedane towary lub wykonane usługi.

Oczywiście skorzystanie z faktoringu wiąże się również z innymi korzyściami. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

  • brak wpływu na zdolność kredytową (w przeciwieństwie do kredytów i leasingu);
  • łatwiejszy dostęp (przedsiębiorca nie musi spełniać wymagań stawianych przez banki wobec kredytobiorców);
  • poprawa dyscypliny płatniczej kontrahentów (faktor jest skuteczniejszy w windykacji należności niż indywidualny przedsiębiorca);
  • redukcja formalności (w porównaniu do kredytów i leasingu);
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej (dzięki możliwości oferowania atrakcyjniejszych warunków płatności i dłuższych terminów, firma może zdobyć wyróżnić się na rynku).

Wybór faktoringu. Na co zwrócić uwagę?

To, czy faktoring  online rzeczywiście usprawni działanie firmy, jest uzależnione od prawidłowego doboru konkretnej oferty. By uniknąć ewentualnych problemów, przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę przede wszystkim na:

  • wysokość prowizji;
  • limity wartości faktury (minimalna i maksymalna kwota);
  • możliwość (najlepiej bezpłatnego) ubezpieczenia całej transakcji;
  • dostęp do fachowego doradztwa;
  • możliwość otrzymania zaliczek przed wystawieniem faktury przy dłuższej współpracy.

 

Atrakcyjną ofertę faktoringu znajdziecie na https://pragmago.pl/faktoring-online/. Korzystając z niej, możecie cieszyć się bardzo dobrymi warunkami finansowania i wsparciem specjalistów z zakresu zarządzania przepływem gotówki. Dzięki temu unikniecie ryzyka utraty płynności finansowej swojej firmy i zyskacie możliwość sprawnego, pewnego planowania przyszłych inwestycji.

redakcja serwisu

Powiązane artykuły