Na co wpływ ma WIBOR?

wibor na co wplywa

Spis treści

Czy wiesz że wskaźnik ten ma wpływ na życie każdego kredytobiorcy? Wskaźnik WIBOR odpowiada za wzrost raty kredytu lub jej obniżenie. Zostaw to stawka referencyjna dla polskiego rynku międzybankowego. Zostaje ona używana do określania oprocentowania kredytów, pożyczek czy umów zależnych od stawek procentowych.

WIBOR – definicja

Rozwinięcie tego skrótu oznacza warsaw Interbank Offered Rate. Jest to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. To wysokość oprocentowania na jakiej banki udzielają sobie pożyczek. Wskaźnik ten oraz stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej.

Należy pamiętać że wskaźnik ten jest zmienny. Ustalany jest praktycznie codziennie i ma bardzo duży wpływ na cały rynek finansowy. To od jego wysokości za leżą raty kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym.

Warianty WIBOR

Należy wiedzieć że na rynku dostępne są różne rodzaje tego wskaźnika. Wyróżnić można:

  • WIBOR 1M
  • WIBOR 3M
  • WIBOR 6M

To najczęściej spotykane wskaźniki w umowach kredytowych. Cyfry znajdujące się przy słowie WIBOR oznaczają okres na jaki banki pożyczają od siebie pieniądze. 

Czy wskaźnik ten ma wpływ na wszystkie kredyty?

Należy pamiętać że wskaźnik ten dotyczy tylko kredytów które umowie kredytowej mają zapisane oprocentowanie zmienne. Jeżeli umowa kredytowa zawiera oprocentowanie stałe, rata kredytu nie podlega zmianom WIBOR. 

Warto tutaj podkreślić jeszcze raz że jeżeli rosną koszty związane z udzieleniem kredytu i rośnie także ten wskaźnik wzrastają również raty kredytu. Jeżeli wskaźnik ten zacznie maleć obniża się również raty kredytu.

Brak pieniędzy na spłatę kredytu

Rosnąca inflacja i bardzo wysokie raty kredytu sprawiły że ludzie Zaczęli się zastanawiać czy można złożyć wibor pozew zbiorowy. Jest to spowodowane tym że wiele osób nie stać już na kredyt i nie mają z czego spłacać poszczególnych rat. W przypadku pozwu zbiorowego należy jednak pamiętać iż będzie on trwał znacznie dłużej niż pozew indywidualny.

Aby złożyć pozew zbiorowy należy spełnić określone warunki między innymi pozew zbiorowy powinien obejmować co najmniej 10 osób które mają roszczenia tego samego rodzaju. 

Zmiana oprocentowania kredytu

Kolejnym wyjściem jest zmiana oprocentowania kredytu na stałe. Można to zrobić na okres pięciu lat. Jednak eksperci zajmujące się oprocentowanie kredytu zgodnie uznają że najlepszy czas na to minął. Osoby które zdążyły dokonać zmiany oprocentowania przed drastycznymi podwyżkami zrobiły to w idealnym momencie. 

Należy jednak pamiętać że osoby które zmieniły oprocentowanie kredytu nadal mogą złożyć pozew WIBOR. Jeżeli klient banku zaakceptuje ofertę oprocentowania stałego, pracownik banku przygotowuje aneks do umowy kredytowej. Po upływie pięciu lat kredyt ten będzie obsługiwany zgodnie z wcześniej ustanowionym oprocentowaniem.

Czy to się opłaca?

Należy pamiętać że zmiana oprocentowania kredytu to bardzo poważna decyzja. Jeżeli podejmiesz tą decyzję musisz pamiętać że obowiązuje ona na co najmniej pięcioletni okres. Dodatkowo musisz pamiętać o tym że ta decyzja jest nieodwracalna przez te pięć lat nawet jeżeli tendencja na rynku finansowym się odwróci i wyjdziesz na tym niekorzystnie. 

Co tak naprawdę znaczy? Że jeżeli stopy procentowe zaczną spadać a co za tym idzie zresztą też sprawiać raty kredytu ty mając aneks oprocentowaniu stałym przez pięć lat nie możesz tego zmienić. Twoje rady przez okres pięciu lat pozostaną na tym samym poziomie niezależnie od stóp procentowych. Warto jest z konsultować tą decyzję ze specjalistą. 

redakcja serwisu

Powiązane artykuły