Windykacja – w jaki sposób przebiega?

Jak przebiega windykacja?

Spis treści

Statystycznie bardzo duża część osób zmaga się z problemami finansowymi, które bardzo często prowadzą do wezwań do zapłaty, do spraw sądowych i windykacji. Czym tak naprawdę jest windykacja i na czym polega?

Windykacja to dochodzenie własności i należności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja jest oczywiście w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania, które nie łamią prawa.

Rodzaje windykacji

Jeśli chodzi o rodzaje windykacji, to istnieją dwa podziały. Pierwszy z
podziałów to:
● windykacja polubowna – polega ona na monitowaniu dłużnika, aby doprowadziło to
do spłaty należności i zaległości,
● windykacja sądowa – korzysta się z niej wtedy, kiedy dłużnik nie wykazuje chęci do
współpracy i spłaty zadłużenia; wtedy sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku
lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do
egzekucji komorniczej.

Taki podział można spotkać najczęściej w ofertach kancelarii prawnych.

Drugi podział to:
● windykacja polubowna, która dzieli się na tzw. windykację zdalną (telefoniczną,
listową) oraz osobistą (spotkania z dłużnikiem),
● windykacja sądowa,
● windykacja komornicza i pokomornicza – obejmuje pełną obsługę kontaktów z
komornikiem oraz poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku
dłużnika,
● windykacja karna – prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu
dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego
egzekucji.

Taki podział można znaleźć najczęściej w ofertach kancelarii prawno-detektywistycznych. Więcej na temat różnych podziałów można przeczytać na stronie: https://windykacja-arbiter.pl/typy-egzekucji-komorniczej/

Kim jest wierzyciel?

Wierzyciel to osoba lub podmiot, wobec którego dłużnik ma zobowiązanie pieniężne, czyli wierzytelność. Dla przykładu, gdy Jan Kowalski ma dług w banku, jego wierzycielem jest właśnie bank.

Kim jest windykator?

Windykator lub firma windykacyjna ma za zadanie odzyskać środki pieniężne zanim sprawa trafi do sądu. Firmy windykacyjne nie potrzebują żadnych specjalnych uprawnień, aby zajmować się ściąganiem długów. Działania windykatora lub firmy windykacyjnej ograniczają się do kontaktu z dłużnikiem za pomocą listów, wiadomości e-mailowych czy SMS-owych lub telefonów. Windykator ma również prawo przyjść do miejsca zamieszkania dłużnika, ale nie może wejść do środka, jeśli nie zostanie zaproszony.

Windykator nie ma prawa, aby wykonywać jakiekolwiek środki egzekucyjne.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny. Komornikiem nie można zostać z dnia na dzień, ponieważ trzeba mieć odpowiedni wiek, ukończone studia, nie można być karanym. To tylko przykładowe kwestie, jakie trzeba spełnić. Ogólnie jest ich dużo więcej.

Komornik zajmuje się długami dopiero po wyroku sądowym, po otrzymaniu wniosku o rozpoczęcie egzekucji. Negocjacje z komornikiem nie mają większego znaczenia, ponieważ nie jest on osoba decyzyjną, ale w dalszym ciągu można prowadzić negocjacje z wierzycielem.

Komornik posiada większe uprawnienia i możliwości egzekucyjne w porównaniu do windykatora. Komornik może siłą wejść do miejsca zamieszkania oraz wbrew woli dłużnika może zająć dobro materialne.

Wewnętrzne firmy windykacyjne

Bardzo wiele dużych przedsiębiorstwa posiada swoje działy i firmy windykacyjne wewnątrz spółki, ponieważ dzięki temu samodzielnie mogą zająć się działaniem windykacyjnym i wtedy cała windykacja leży po stronie firmy, co powoduje też większe oszczędności, a taką samą skuteczność.

W obecnych czasach procesy windykacyjne są dopracowywane z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Na tym etapie ze strony dłużnika bardzo ważne jest dogadanie się z windykacją, ponieważ może to skutkować spłaceniem długu w ustalonych ratach i bez konieczności płacenia opłat sądowych i ogromnych odsetek.

redakcja serwisu

Powiązane artykuły