beylikdüzü escort bayan, ataköy escort, esenyurt escort, seks hikayesi, gaziantep escort, beylikdüzü escort, kayseri escort, şişli escort, beylikdüzü escort,

10 interesujących faktów historycznych

10 interesujących faktów historycznych

Czy są wśród Was miłośnicy ciekawostek i anegdot historycznych? Wszak nie od dziś wiadomo, że historia cywilizacji obfituje w sensacyjne wydarzenia i fakty. Przed wami 10 zaskakujących, starannie wyselekcjonowanych faktów historycznych, przygotowanych przez portal nieistotna.pl Zapraszamy!


10 interesujących faktów historycznych

– 1 –

Przez ostatnie 3000 lat naszej cywilizacji zaledwie 240 lat upłynęło bez żadnych wojen.

10 interesujących faktów historycznych

fot. pixabay.com

– 2 –

Podczas bitwy o Stalingrad pewna stacja kolejowa jednego dnia 14 razy przechodziła z rąk Sowietów pod władanie Niemców i na odwrót.

– 3 –

Niektóre mamutowce olbrzymie są starsze niż piramidy.

– 4 –

Alaska była ostatnim stanem Stanów Zjednoczonych okupowanym przez wojska państw Osi w czasie drugiej wojny światowej.

10 interesujących faktów historycznych

fot. pixabay.com

>> Sprawdź inne ciekawostki

– 5 –

Podczas jednego z bardziej skomplikowanych manewrów ustawienia armii Juliusza Cezara żołnierze pogubili się na tyle, że przez kilka godzin stali w bojowej formacji naprzeciwko siebie.

10 interesujących faktów historycznych

fot. pixabay.com

– 6 –

W czasach szczytu swojej ekspansji Cesarstwo Rzymskie miało 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. To zaledwie 19. największe terytorialnie mocarstwo w historii.

– 7 –

Średniowieczny muzułmanin Al-Jazari tworzył urządzenia automatyczne i jest uznawany za pierwszego konstruktora projektu funkcjonalnego robota.

10 interesujących faktów historycznych

– 8 –

Kto, wśród wojowników Wikingów, nosił rogate hełmy? Nikt. Po­pu­lar­ny wi­ze­ru­nek ro­ga­tych hełmów wo­jow­ni­ków Wi­kin­gów pojawił się w XIX wieku, zapewne za­po­ży­cza­jąc rogate hełmy ze zna­le­zisk po­cho­dzą­cych z epoki brązu, czasów dużo wcze­śniej­szych od Wi­kin­gów.

– 9 –

Bom­bo­wiec B-29 z bombą atomową „Fat Man” na po­kła­dzie pierwotnie wystartował z zamiarem zbombardowania Kokury. Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po do­tar­ciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amu­ni­cji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Na­ga­sa­ki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin „sz­czę­ście Ko­ku­ry­”, okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

– 10 –

Nazwę 'Kok­tajl Mo­ło­to­wa’ nadano i spopularyzowano w Fin­lan­dii. W trakcie wojny Ra­dziec­ko­-Fiń­skiej (1939-1940), Mołotow ogłosił w prze­mó­wie­niu ra­dio­wy­m, że ra­dziec­kie bom­bow­ce nie zrzu­ca­ją bomb, tylko paczki żyw­no­ścio­we dla gło­du­ją­cych Finów. W od­po­wie­dzi Finowie zaczęli żar­to­wa­ć, że oni od­rzu­ca­ją kok­ta­jle dla Rosjan.

Sprawdź również te ciekawostki: 10 faktów o wódce

>> 10 najciekawszych faktów o złocie

>> 10 najdziwniejszych nakazów dobrego wychowania na świecie

10 interesujących faktów historycznych

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION