Ani naukowcy, ani filozofowie do tej pory nie znaleźli odpowiedzi na pytanie czy pierwsze było jajko, czy też kura. Wiadomo jednak to, że jest